077-۳۱۲۲۲۰۷۸ | ۰۹۱۷۰۱۲۳۲۵۰ researchweek@pgu.ac.ir بوشهر - دانشگاه خلیج فارس - معاونت پژوهش و فناوری

دبیرخانه پژوهشی به مناسبت هفته پژوهش برگزار می کند استان بوشهر در زمینه های پژوهشی معرفی و تقدیر از برگزیدگان مجتمع مروارید دانشگاه پیشرو در زمینه های پژوهش و فناوری دانشگاه خلیج فارس

شمارش معکوس تا رویداد بعدی (تجلیل از برگزیدگان)

زمان بندی رویدادهای استان

زمان بندی رویداد ها را در قسمت زیر می توانید ببینید

نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار

پارک علم و فناوری خلیج فارس

۱۵ الی ۲۰ آذرماه

نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار

پارک علم و فناوری خلیج فارس

۱۵ الی ۲۰ آذرماه

جشنواره دانش آموزی

اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر

۱۵ الی ۲۰ آذرماه

جشنواره دانش آموزی

اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر

۱۵ الی ۲۰ آذرماه

جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه خلیج فارس

۱۸ آذر ماه

جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه خلیج فارس

۱۸ آذر ماه

آخرین مطالب

نشست شورای علمی جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان در سال 1399 برگزار شد

نشست شورای علمی جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان در سال 1399 به ریاست جناب آقای دکتر فاتحی دبیر جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان بوشهر و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه خلیج فارس، روز چهارشنبه 28 آبان 1399 ساعت 10…

نشست دبیران “نمایشگاه دستاورد های پژوهشی و فناوری و فن‌بازار” و “جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان بوشهر” برگزار شد

در راستای برگزاری هفته پژوهش و فناوری استان بوشهر در سال ۱۳۹۹ نشستی با حضور دکتر حبیبی سرپرست پارک علم و فناوری خلیج فارس و دبیر نمایشگاه دستاورد های پژوهشی و فناوری و فن‌بازار و جناب آقای دکتر فاتحی معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه خلیج…

دعوت از سازمان‌ها، دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و غیردولتی همکار در زمینه پژوهش و فناوری استان بوشهر

پیرو تشکیل اولین نشست شورای سیاست گذاری هفته پژوهش و فناوری استان بوشهر در سال 1399 به ریاست استاندار بوشهر جناب آقای گراوند و طبق مصوبه شماره 6 مبنی بر تشویق و تجلیل از سه نهاد برتر در حوزه حمایت از فعالیت‌های پژوهش و فناوری، …

اولین نشست شورای سیاست‌گذاری هفته پژوهش و فناوری استان بوشهر سال 1399 برگزار شد

اولین نشست شورای سیاست‌گذاری هفته پژوهش و فناوری استان بوشهر سال 1399 به ریاست استاندار بوشهر جناب آقای گراوند در 21 آبان ماه 1399 در محل استانداری بوشهر برگزار گردید. در این نشست، نحوه برگزاری جشنواره‌ها و رویدادهای مرتبط با هفته پژوهش و فناوری و…

2 مقاله اعضای هیات علمی دانشگاه خلیج فارس در لیست مقالات پر استناد (Highly Cited Paper) قرار گرفت

در آستانه برگزاری هفته پژوهش و فناوری سال 1399 و بر اساس آخرین گزارش برگرفته از پایگاه استنادی WoS (ISI)؛ با ورود 2 مقاله منتشر شده در سال 2020 توسط اعضای هیات علمی دانشگاه خلیج فارس در لیست مقالات پر استناد (Highly Cited Paper)، تعداد…

سخنرانی های علمی

رویدادها

نشست شورای علمی جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان در سال 1399 برگزار شد

نشست شورای علمی جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان در سال 1399 به ریاست جناب آقای دکتر فاتحی دبیر جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان بوشهر و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه خلیج فارس، روز چهارشنبه 28 آبان 1399 ساعت 10…

نشست دبیران “نمایشگاه دستاورد های پژوهشی و فناوری و فن‌بازار” و “جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان بوشهر” برگزار شد

در راستای برگزاری هفته پژوهش و فناوری استان بوشهر در سال ۱۳۹۹ نشستی با حضور دکتر حبیبی سرپرست پارک علم و فناوری خلیج فارس و دبیر نمایشگاه دستاورد های پژوهشی و فناوری و فن‌بازار و جناب آقای دکتر فاتحی معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه خلیج…

اولین نشست شورای سیاست‌گذاری هفته پژوهش و فناوری استان بوشهر سال 1399 برگزار شد

اولین نشست شورای سیاست‌گذاری هفته پژوهش و فناوری استان بوشهر سال 1399 به ریاست استاندار بوشهر جناب آقای گراوند در 21 آبان ماه 1399 در محل استانداری بوشهر برگزار گردید. در این نشست، نحوه برگزاری جشنواره‌ها و رویدادهای مرتبط با هفته پژوهش و فناوری و…

2 مقاله اعضای هیات علمی دانشگاه خلیج فارس در لیست مقالات پر استناد (Highly Cited Paper) قرار گرفت

در آستانه برگزاری هفته پژوهش و فناوری سال 1399 و بر اساس آخرین گزارش برگرفته از پایگاه استنادی WoS (ISI)؛ با ورود 2 مقاله منتشر شده در سال 2020 توسط اعضای هیات علمی دانشگاه خلیج فارس در لیست مقالات پر استناد (Highly Cited Paper)، تعداد…